Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT
Volgspot kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van VOLGSPOT VOF en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan De VOLGSPOT VOF verstrekt. VOLGSPOT VOF kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Organisatie
  • Uw IP-adres

WAAROM HEEFT VOLGSPOT VOF UW GEGEVENS NODIG?
VOLGSPOT VOF verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan VOLGSPOT VOF uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische en financiële dienstverlening.

HOE LANG BEWAART VOLGSPOT VOF UW GEGEVENS?
VOLGSPOT VOF bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN VAN UW GEGEVENS MET ANDEREN
V
OLGSPOT VOF verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

HOE WORDT UW WEBSITEBEZOEK IN KAART GEBRACHT?
Op de website van VOLGSPOT VOF worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. VOLGSPOT VOF gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

HET GEBRUIK VAN GOOGLE ANALYTICS
VOLGSPOT VOF maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van VOLGSPOT VOF bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met een deel van het ip-adres van uw computer (wij gebruiken ip-masking in de Google Analytics tracking code) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google voor deze data en hebben gegevens delen met Google uitgezet. Google gebruikt informatie over het websiteverkeer van volgspot.com om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan VOLGSPOT VOF te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. VOLGSPOT VOF heeft hier geen invloed op.

HOE KUNT U UW GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN?
Indien blijkt dat een aanvrager minderjarig is, zullen na vaststelling daarvan, de gegevens direct worden verwijderd. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@volgspot.com. VOLGSPOT VOF  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?
V
OLGSPOT VOF neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van VOLGSPOT VOF maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door VOLGSPOT VOF verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met VOLGSPOT VOF op via info@volgspot.com. www.volgspot.com zijn websites van VOLGSPOT VOF.

VOLGSPOT VOF is als volgt te bereiken:
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66737060
E-mailadres: info@volgspot.com